วันที่ 5 กันยายน 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ นายสง่า  เจริญยิ่ง ได้เข้ารับรางวัล "ตำบลต้นแบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2565 " ระดับเขตตรวจราชการกรมพัฒนาชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ตำบลได้ใช้สารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและบริหารจัดการชุมชนและเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณชีวิตได้อย่างเป็นรูปธรรม ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ ได้จัดประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2565 และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1หมาย พ.ศ. 2565 โดยนายสง่า เจริญยิ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ ประธาน และคณะกรรมการพัฒนา อบต.จอมพระร่วมกับประชาคมท้องถิ่น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการประชุมประชาคมตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกลุ่มเป้า ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาอบต.จอมพระ สมาชิกสภา อบต.จอมพระทุกเขต กำนันผู้ใหญ่บ้านตัวแทน อสม. อปพร. คณะกรรมการหมู่บ้าน และส่วนราชการในพื้นที่

2969684023878908468188537976765953306640717n-1
2976494267800403765297482425628575635543137n
2976494267800403765297482425628575635543137n
2971675145293720422953718888728600687170841n
29708035916918464845314355738207881490290988n
2968294098496012270412469324011883486450447n
29663717885812231319030188554794036930748402n
29657753512420303865646165182624974017993719n
2964724721434634877015530398621573731033348n

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

จำนวนผู้เข้าชม

1087103
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
271
676
6038
1073853
6682
48765
1087103

Your IP: 162.158.163.220
2022-10-07 05:48