วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบจอมพระ จัดอบรมโครงการฝึกอบรมเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล จำนวน 46 คน วิทยากรจากสำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.  เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้คณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ยึดหลักคุณธรรม เสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีในองค์กร 2.  เพื่อปลูกและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต ปรับทัศนคติ ค่านิยมในการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 3.  เพื่อพัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4.  เพื่อให้คณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย

หนังสือราชการ สถ.

จำนวนผู้เข้าชม

2288627
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
784
2367
784
2266915
77835
88854
2288627

Your IP: 172.70.92.138
2024-07-21 05:24