" เกษตรอินทรีย์เลิศล้ำ  นำวิถีประชา "

 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ มีภารกิจที่สำคัญในการปฏิบัติงานเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชน

เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนและสามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนโดยรวม

ตามวิสัยทัศน์ ที่ว่า “เกษตรอินทรีย์เลิศล้ำ นำวิถีประชา”

ประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา อยู่ในเกณฑ์ดี มีประสิทธิภาพเป็นที่น่าพอใจ

และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึงและตรงกับสภาพของปัญหาที่เกิดขึ้น ดังนี้

1. ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ อย่างต่อเนื่องและมีการจัดเวทีประชาคม

เพื่อประชาชนได้แสดงความคิดเห็น ร้องเรียน และแจ้งถึงสภาพปัญหาที่ได้รับความเดือดร้อน

2. มีการจัดโครงการปรับปรุงพัฒนาด้านสาธารณูปโภค ทั้งทางด้านถนน ไฟฟ้า น้ำประปาอย่างต่อเนื่อง สามารถลดปัญหา

ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ อย่างต่อเนื่อง

3. มีการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

4. มีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

5. ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ร่วมถึงการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ การสนับสนุนกีฬาชุมชน

ทั้งทางด้านสถานที่ และอุปกรณ์กีฬา

6. สร้างมาตรฐานและส่งเสริมรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมทั้งในโรงเรียนและชุมชน สภาพแวดล้อมดีขึ้น (โครงการปลูกต้นไม้)

7. มีการควบคุมป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ เช่นควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้เลือดออก

ทำให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระมีสุขภาพที่แข็งแรงปลอดภัยจากโรค

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

หนังสือราชการ สถ.

จำนวนผู้เข้าชม

2082659
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3281
13856
3281
2046670
68661
106631
2082659

Your IP: 162.158.189.162
2024-05-19 16:03