วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.จอมพระ ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งจากทุกภาคส่วน ได้แก่ ผู้แทนจากส่วนราชการในพื้นที่ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อร่วมติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ได้ดำเนินการประชุมเพื่อสรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.จอมพระประจำปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ทั้งนี้ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 29

 

pig5
pig4
pig3
pig2
pig1

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

จำนวนผู้เข้าชม

777501
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
434
1118
3504
766655
18840
39194
777501

Your IP: 162.158.167.214
2022-01-19 11:27