วันที่ 24 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ จัดโครงการฝึกอบรมเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ โดยนายสง่า เจริญยิ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ  ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.จอมพระ พนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 59 คน ซึ่งบุคลากรจากสำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดสุรินทร์ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรฝึกอบรมในครั้งนี้ การจัดการโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์1. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ยึดหละกคุณธรรม เสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีในองค์กร 2.  เพื่อปลูกและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต ปรับทัศนคติ ค่านิยมในการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 3.  เพื่อพัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันการทุจริต 4. เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. และพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

หนังสือราชการ สถ.

จำนวนผู้เข้าชม

1412508
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
492
3300
8848
1397256
11753
39621
1412508

Your IP: 172.70.143.33
2023-06-10 14:32